You are here
Home > articles

10 Generelle Blackjack Card Counting Tips.

Telekort brukes til a gi en spiller en kant over kasinoet. I motsetning til popular tro er det ikke vanskelig a telle kort.

Korttelling er en av de store ferdighetene som kan mestrer nar man spiller blackjack, og det kan oke sjansene for a vinne. Mens noen spillere tror at tellekort er nesten umulige, er det noen enkle mater a begynne pa, og disse er dekket med folgende tips. En ting a huske er at korttelling er fryntet av gambling etablering, sa spillerne vil kanskje ogsa ta litt tid a l re a skjule disse ferdighetene etter at de er l rt.

Tips om hvordan du teller kort.

1. Ta alltid tid til a gjennomga og velg riktig korttelling system. For nybegynnere er KO og Hi-Lo-systemene store, siden de er litt mindre komplekse. Som spillere far mer selvtillit og kan mestre disse systemene, kan de begynne a bruke mer avanserte systemer for bedre resultater.

2. Begynn med sma innsatser. Nar du l rer a telle kort, er det bedre a gjore dette mens du bare risikerer en liten mengde nar du spiller. Start med $ 5-spill eller enda lavere hvis de er tilgjengelige og ove ferdigheter med disse spillene. Nar grunnleggende korttelling ferdigheter er utviklet og mestret, prov dem med spill for hoyere innsatser.

3. Hold oye med bankrollen. De fleste spillere vil ikke ha en god ide om hvor mye penger de trenger for a overleve som kortteller. Det vil v re mange tapende hender, sa sorg for at bankrollen kan stotte spillene som spilles.

4. Behor Hi-Lo-strategien for a telle. Med dette vil kort som har en verdi mellom 2 og 6 regnes som 1. Kort mellom 7 og 9 har ingen verdi. Kort verdt ti har -1 og ess har ogsa en verdi pa -1. Start med 0 og teller verdiene for a bestemme muligheten for at neste kort er hoy eller lav.

5. Bruk Hi-Lo-strategien, ok innsatsen nar tellingen er positiv, +2 eller bedre. Jo hoyere telle, jo flere spillere skal satse pa spillet. Nar verdien er et hoyt tall, betyr dette at mer hoyverdige kort er igjen i dekk.

6. Vurder begge kortene i handen. Hvis man holder en Jack og en 4, er verdiene -1 og +1, som vil avbryte hverandre. Dette spiller ingen rolle sa mye som a telle kort har alt a gjore med a huske tally og a kunne gjore det med fart og noyaktighet.

7. Skjul muligheten til a telle kort. Mange kort tellere er kjent for a spille spillet i flere timer uten a bryte. Det er viktig a blande inn, sa oppfor deg som en turist eller en generell nybegynner nar du sitter ved bordet.

8. Hvis det er behov for a oke innsatsen, er det bedre a la dagens innsats oke. De fleste live-forhandlere er oppl rt til a blande dekk nar det er en mistenkelig okning av innsatsen ved bordet. Bare ok innsatsen i sma trinn og tilfeldig for a unnga mistanke.

9. Hold det goy og ha realistiske forventninger. Selv om korttelling kan forbedre sjansene for a vinne, er det aldri en garanti.

10. Ikke stole pa korttelling for a v re billetten til a vinne. Men nar de brukes riktig, spesielt med Hi-Lo-systemet, vil spillerne forbedre spillet sitt og ta bedre beslutninger basert pa kort som allerede spilles.

For a konkludere.

Disse tipsene vil ikke gjore noen spillere til en profesjonell blackjack-spiller, men de gir en grunnlinje for a komme i gang med korttelling. Med litt ovelse og litt kunnskap kan enhver spiller med hell telle kort og nyte mer vinnende hender.

Top

Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi samlet det for deg. Spill her nå!