You are here
Home > articles

19 kasino paradepunkt kok vic 3030

19 Casino Parade er et 4 soverom, 2 bad hus med 2 biler.

Klikk her for a kjope titteldokumenter for 19 Casino Parade.

Forskningsboliger nabolandet 19 Casino Parade.

Se alle hjemmene pa Casino Parade, Point Cook, Vic 3030.

En «estimert verdi» er det forste trinnet i a forsta et hjems verdier. Den beregnes og leveres ukentlig av CoreLogic, og er avhengig av tilgjengeligheten av lokale data, inkludert eiendomstype, nylig salg, markedsaktivitet og prisutvikling for forstad. Det er ment a gi en ide om den potensielle verdien av et hjem, i stedet for en salgspris prediksjon (mer detaljert nedenfor).

Vi oppfordrer huseiere og eiendomssokere til a supplere denne informasjonen med en vurdering fra en lokal eiendomsmegler.

Snakk med en eiendomsmegler i Point Cook for en agent vurdering av din eiendom.

Et estimert estimeringsmodell estimat er et statistisk avledet estimat av verdien av emneegenskapen generert av en datamaskindrevet matematisk modell: (i) i avhengighet av tilgjengelige data; (ii) uten fysisk inspeksjon av fagets eiendom (iii) uten a ta hensyn til eventuelle markedsforhold (inkludert bygg, planlegging eller okonomisk) og / eller (iv) uten a identifisere observerbare egenskaper eller farer (herunder ugunstige miljosporsmal, reparasjons, forbedringer, renoveringer, estetikk, visninger eller aspekt) som kan, sammen eller separat, pavirke markedsverdien (AVM Estimate).

Et AVM Estimate er kun aktuelt pa datoen for utgivelse eller levering. Et AVM Estimate ma ikke paberopes som en profesjonell verdsettelse eller en noyaktig representasjon av markedsverdien av emneegenskapen, bestemt av en verdsetter, og CoreLogic utelukker uttrykk for eventuelle garantier og representasjoner i forhold til det foregaende.

I det omfang loven tillater det, utelukker CoreLogic ethvert ansvar for tap eller skade uansett hvorvidt mottakeren matte lide, enten som folge av mottakerens tillit til noyaktigheten av et AVM Estimate eller pa annen mate oppstar i forbindelse med et AVM Estimate.

Hva hevder det?

Eiereiere og leietakere kan hevde at eiendommen deres overvaker estimert verdi, nylig salg for lignende eiendommer og annen viktig informasjon som hjelper deg med a holde deg over eiendomsmarkedet.

A hevde din eiendom forteller oss at du eier eller bor pa en bestemt eiendom.

Ved a forsta forholdet ditt til eiendommen kan vi skreddersy det vi viser og sender deg for a gjore det mer relevant for din situasjon.

For oyeblikket kan du kreve bare en eiendom, men snart vil du kunne kreve flere eiendommer, inkludert din prim re bolig og eventuelle investeringseiendommer.

Vi legger kontinuerlig til bransjeledende data og lokal informasjon for a hjelpe deg med a ta bedre beslutninger, uansett om du onsker a kjope, selge, renovere eller leie ut.

Personlig informasjon.

Vi samler inn og bruker dine personlige opplysninger for a gi deg en personlig brukeropplevelse (for eksempel motta informasjon om eiendommen du hevder via e-post) og for a fremme vare tjenester og de utvalgte tredjepartene. Vart personvernspolicy forklarer videre hvordan vi samler inn, bruker og avslorer personlig informasjon og hvordan du skal fa tilgang til, rette eller klage pa handtering av personlig informasjon.

Hvorfor ga du den poengsummen?

Eiendomsverdi og eiendoms sider eksisterer for a hjelpe folk a forske pa australske eiendommer ta informerte beslutninger nar de kjoper og selger. Selv om vi forstar at noen eiere kan foretrekke at denne informasjonen holdes konfidensiell, er vi lisensiert for a vise denne informasjonen fra ulike tredjeparter. Vi viser ikke noen personlige opplysninger her, og som sadan faller disse sidene ikke innenfor personvernloven 1988 (Cth). V r oppmerksom pa at eiendoms sider og solgt prisinformasjon ikke fjernes pa foresporsel.

Top

Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi samlet det for deg. Spill her nå!