You are here
Home > articles

Bright Hub.

Hva star GPRS for og hvordan fungerer det?

Har du noen gang lurt pa hvordan GPRS fungerer? Kanskje du ikke engang er sikker pa hva GPRS star for. Denne artikkelen vil diskutere teknologien bak GPRS for a gi deg en bedre forstaelse av hvordan det fungerer.

GPS vs GPRS.

GPS og GPRS er langt forskjellig nar det gjelder funksjonalitet, selv om det bare er ett bokstav som er forskjellig. Som en teknologi star GPS for Global Positioning System, som kan spore forskjellige steder pa Jorden, da den mottar data fra satellitter, mens GPRS kobler seg til cellesider for signaler for a tilby tjenester for mobiltelefoner.

Sa hva star GPRS for?

Hva er GPRS?

GPRS star for General Packet Radio Service. Det er en ikke-stemme tradlos Internett-teknologi som er veldig popul r pa grunn av at den kan stotte bade telefonsamtaler og Internett-dataoverforing. Noen GSM, eller Global System for Mobile Communications, kan mobiltelefoner til og med handtere bade telefonkommunikasjon og internettilgang samtidig. Den overforer datapakker pa GSM-systemer der mobiltelefonkanaler deles.

Hvordan virker GPRS?

I GSM-mobiltelefoner vil det alltid v re ledig radiokapasitet. Dette er kapasiteten til en nettverksleverandor som ikke blir brukt, og den forblir ubrukelig til andre mobiltelefonbrukere bestemmer seg for a ringe. GPRS bruker denne tomgangskanalkapasiteten til a etablere et datanettverk som skal brukes til dataoverforing. Hvis en nettoperator er inaktiv radiokapasitet reduseres, noe som betyr at mange telefonsamtaler blir betjent, reduseres ogsa datatransmisjonen og hastigheten. Mobiltelefonanrop har hoyere prioritet enn Internett-dataoverforing i mobilnettleverandorer.

Pa grunn av sin pakkebaserte natur, som betyr at den overforer data som en serie datapakker som er rutet gjennom flere baner over et GSM-nettverk, krever GPRS ikke at et nettverk skal ha kontinuerlig dataoverforing. Denne datatransmisjonen kan enkelt og effektivt dele nettverksradiokanaler. Disse nettverksradiokanaler har 8 tidsluker hver og deres maksimale datatransmisjon er 13,4 kbps. Hver gangspor som ikke blir brukt, kan brukes av GPRS for a overfore datapakker. I beste tilfelle kan brukeren oppleve en GPRS-datahastighet pa omtrent 170 kbps per nettverksradio kanal. I dette scenariet bruker bare datatransmisjoner nettverkskanaler uten taleanrop pa nettet.

Radiokanaler.

En GSM-radiotransceiver bruker tidsdelingsmultipleksering for a gjore 8 tidsluker mulig for hver radiokanal. Disse kanalene brukes av mobiltelefonbrukere for taleanrop og datatransmisjon i maksimal effekt dersom forholdene er like som om det ikke er noen forstyrrelse fra n rliggende GSM-celletarn, er det nok radiotransceivere og det er en sterk radioinfrastruktur. GPRS bruker tomgangskapasitet i disse radiokanalens tidsluker for a imotekomme dataoverforing.

Hvordan fungerer GPRS for a optimalisere bandbredden?

Nar flere kanaler brukes av stemmede samtaler, kombinerer GPRS disse kanalene for a benytte den ubrukte kapasiteten. Denne tilkoblingen av flere talekanaler gir brukere hoyere bandbredde for datatilkoblinger. Antall kanaler og kapasitet pa et mobilnettverk forblir det samme, men bandbredden kan na fa sitt fulle potensial ved a betjene bade taleanrop og datatransmisjon samtidig som de bruker de samme kanalene.

GPRS-teknologi er en elegant losning for nettverksleverandorer a tilby tilleggstjenester med minimal innsats. Mobilnettleverandorer trenger bare a sette opp noen nye infrastrukturnoder og noen programvareoppgraderinger mens de fortsatt bruker sin eksisterende GSM-nettverksinfrastruktur for a legge til et overlegg GPRS-nettverk til deres mobiltjeneste.

Top

Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi samlet det for deg. Spill her nå!