You are here
Home > articles

Hjelp? Min fietsslot gar ikke lenger apen!

Det kan v re mange grunner til hvorfor en fietsslot ikke lenger vil apne. For eksempel gjennom en defekt i cilinder, avsted dirt of dust, men ogsa hvis det er tale om en slot som er fryset. Det viktigste for a vite som et slot av fiets fastholder, er at det alltid er en losning.

Det er alltid en losning nar fietssloten er fast, fordi det slots skal alltid v re apent. For dette treffes, er det viktig a avklare visse arsaker. Hvis stoffet er et arsak, kan det for eksempel forst bli handtert for det blir rettet mot en betonschaar.

Fietsslot zit vast.

Hvis det ikke er apent, vil det v re best a se om dump eller stoff er arsaken. Hvis det er grunnen, sa er det ganske enkelt a gjore renten ren, og det kan vel v re at den apnes igjen. Det rengjor kan med en liten borsteltje etter at det forst er sproytespray i cylinderen sproytet.

Det er greit a anbefale dette trinnet til a gjenta til det ikke er noe skitt eller stoff a se pa brettet. Hvis dette trinnet er fullfort, sa kan du prove a fa det til a komme i gang. Du har lykke til nar det virker og ma bruke en annen losning hvis det viser seg at det ikke er stov og stoff som ikke er skadelig.

&okse; Vuil og stoff fjerne.

Beste geteste fietssloten.

AXA Cherto kompakt fietsslot ART 2 og euro; 29,99 Vinz beugelslot ART 4 og euro; 27,99 ABUS Ionus 8900 kettingslot og euro; 29,99.

Openbreken fietsslot.

Apenbrudd pa en fietsslot er det middelet som kan bli brukt nar det ikke er apent nar det er slatt pa. Det er forskjellige typer verktoy som kan brukes til a bryte opp for eksempel en kettingslot. Fietsendivene gjor for eksempel ofte bruk av en betonschaar, og det er derfor ogsa det verktoy som kan brukes til a kutte seg selv, men gjennomgaende a kutte.

Hvem har ingen betonschaar i garasjen eller garasjen har liggende, kan se om noen i omradet har verktoyet til og med a lane. Hvis ingen er i n rheten, kan det v re en betonschaar bli hyret. Det kan ofte v re med en byggemarked eller ved en leiebedrift for verktoy.

Afhendet av den sterke av slottet bestar en mulighet at en betonschaar ikke direkte utbytte tilbyr. I sa fall ma man ga til en tyngre middel og kan det bli slatt av med en slijptol. Ogsa for dette gjelder at disse kan hyres, hvis det ikke finnes noen slipeol i umiddelbar n rhet. Overigens kan for bruk av en betonschaar og en slijptol forst bli forsokt bli brukt til a bruke en hammer. Die har stort sett alle i hjemmet. Det er sa praktisk nar det er kettingslot pa grunnen for a hamre.

&okse; Slaan motte hammeren.

&okse; Knippen med betonschaar.

&okse; Slijpen met slijptol.

Hvem er det ikke, vil vognen med en hammer, betonschaar eller slijptol i slag til a ga som det fietsslot fastsit, kan alltid hjelp fra tredjepart innromme.

Fietsslot zit vast? Bel en fietsenmaker!

Det er veldig enkelt a ringe en telefon til a ringe og en bikesmaker a ringe som langskomt for a apne apningen. Det koster selvfolgelig litt penger og ventetid, men da er du straks loset problemet. Pa alle de store stedene er det bicyclemakers som tilbyr en mobiltjeneste for a apne sloten pa stedet.

Forebygging er naturligvis alltid bedre enn a bli konfrontert med en fietsslot som ikke lenger er apen. God vedlikehold av et spor kan bidra til dette, men det er alltid situasjoner, der det er mulig at en fietsslot ikke fungerer godt, og det er ingen annen vei enn a apne eller bryte apen.

Overigens eksisterer det ogsa en situasjon, der det ikke lenger er apent, fordi det oppstar fryse. I sa fall kan varmt vann av en spaltning bli brukt. Av en fumle, og det er viktig a varme. Videre kan det gi et tilsteker utbytte, hvorved eller nokkelgaten av nokkelen selv blir varm. Har du en ny fietsslot kjopt? Les her de tips for a feste en fietsslot til en fiets.

Top

Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi samlet det for deg. Spill her nå!