You are here
Home > articles

Jagger formel kalles ultimate roulette system

Bibelstudie leksjon 04.

Tro i Den Hellige Bibelen eller Hellige Skrifter.

F. Betydningen av a tro. . . . Guds Ord.

(Et nytt vindu apnes)

04F.1 Hvorfor avslorte Gud sine ord som er skrevet i Bibelen?

I 5. Mosebok 29:29 er svaret gitt:

Det er hemmeligheter Herren din Gud ikke har apenbart for oss, men disse ordene som han har apenbart, er for oss og vare barn a adlyde for alltid. (Levende bibel)

Gud apenbart disse ordene for oss og vare barn a adlyde for alltid.

04F.2 Hvordan vurderer Gud de som tror og adlyder eller praktiserer Guds ord?

I Matteus 5:19 er dette skrevet:

Alle som bryter en av de minste av disse budene og l rer andre a gjore det samme, vil bli kalt minst i himmelriket, men den som praktiserer og l rer disse budene, vil bli kalt stor i himmelriket. (Matteus 5: 19. NIV)

Herren Jesus erkl rte at «de vil bli kalt store i himlens rike». Men for de som bryter eller ulyder, vil selv en av de minste av disse budene v re minst i himmelriket.

04F.3 Hvorfor kalte Herren Jesus dem som tror og adlyder Guds ord «stor i himmelenes rike»?

I Johannes 20: 30-31 sier apostel Johannes:

«Og virkelig gjorde Jesus mange andre tegn i n rv r av disiplene hans, som ikke er skrevet i denne boken; men disse er skrevet at du kan tro at Jesus er Kristus, Guds Sonn, og at du tror at du kan ha liv i hans navn. » (Johannes 20: 30-31, NKJV)

De er gode fordi de vil oppna og nyte evig liv i Guds rike i himmelen. Ingenting her pa jorden kan sammenligne med storheten om a leve evig i himmelen. Apostel Johannes sier at Guds ord skrevet i Den Hellige Bibelen er nok for at vi skal tro at Jesus er Kristus, Guds Sonn og at vi tror at vi kan oppna evig liv i hans navn.

Den store betydningen av a tro og adlyde Guds ord skrevet i Bibelen, er a oppna evig liv i Guds rike i himmelen. Herren Jesus oppfordrer oss til a praktisere og l re alle Guds bud, slik at vi blir «store i himmelenes rike».

La oss derfor tro pa Guds ord skrevet i den hellige Bibelen, for det er nok for oss a tro at Jesus er Kristus, Guds Sonn og at vi tror at vi kan ha evig liv i hans navn.

Top

Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi samlet det for deg. Spill her nå!