You are here
Home > articles

Les jeux d’argent en Frankrike.

En France, som er en del av utviklingen i 2004-2006 (0,9% av landene), og en betydelig nedgang (0,8% i 2012) . Entre 2000 og 2012, vil de fleste ikke oke med 76% i forhold til 46,2 milliarder euro i lopet av 2012. I lopet av de siste arene har de darligere, og de har okt med 48% , 4 til 9,5 milliard d’euros.

Avant 2010, le secteur des jeux s’organisait autour de trois grands poles: La Francaise des Jeux (FDJ), Paris Parlamentsbygningen (PMU) og les kasinoer. Aktiviteten til FDJ og du PMU var en dynamisk entre 2000 og 2012, kasino-kasinoet var essufflee a partir de 2007.

Jeg godkjenner de siste arene, og jeg er ikke enig med deg, men du er bare en av dem som er rlig og rlig. Du er en av de mest respekterte medlemmer, og du er 7% i mars 2012. For det forste tres prometteurs, leur croissance er devenue atone.

Les prelevements obligatories representant 11% av mises. La rentabilite nette er globalement de 14% av de fleste situasjonene er knyttet til operatorene: Elle s’eleve a 34% pour le PMU, alors que les jeux en ligne ne sont pas encore rentables.

Uneureur mise en moyenne environ 2 000 euro par en, sa une depense de 400 euro, nette des gains.

La moitie des adultses en France s’adonne aux jeux d’argent, meme occasionnellement.

En 2012, en France, les menages ont parie 46,2 milliarder euro i dansen. Leur consommation en jeux d’argent, som er en av de mest prestisjefylte i verdensklasse (PBJ), er et resultat av en gevinst pa 9,5 milliarder euro. Selon une estimation conduite par l’Observatoire des duux du ministere des finances (encadre 1), de la moitie des adultses en france du au au moins occasionnellement. La mise moyenne par dineur s’eleverait ainsi a 2 000 euro par, pour une depense, nette des gains percus, de l’ordre de 400 euro.

Les mises ont augmente de 76% entre 2000 et 2012.

Entre 2000 og 2012, totalt sett er det 76 prosent, og det er 48 prosent bedre enn i dag. Cet ecart de croissance reflete l’amelioration du taux de retour aux joueurs (TRJ). Le secteur a beneficie du dynamisme de principaux acteurs et notamment d’une diversification de l’offre de la FDJ. Ainsi, la del de la consommation totale des menages consacree aux jeux et augmente: de er 0,6% en 1990 a 0,9% i 2004. Depuis, eller den mest lette kontrakten for stabilisering pa 0,8% en 2012 (figur 1).

Entre 2000 et 2012, la konsommation des menages en produits de la FDJ et du PMU progresse nettement (respekt + 59% et + 50% en valeur – figur 2). Durant cette periode, l’activite des casinos croit legerement (+ 11%). En utfordring, etter hvert ar, ble etablert i 2000 og 2007, og er en av de storste forutsetningene for a tilby et bredt utvalg av samarbeidspartnere, restaureringer og spisesteder, samt modernisering av maskiner og utstyr. des kasinoer s’est ralentie. Outre la crise de 2008, og det er ikke en av de viktigste regjeringens (kontrons identifikasjon obligatorisk og interdiction de fumer)

En juin 2010, un nouveau cadre reglementaire en enevent permis l’emergence en France de Jeux en ligne legaux (encadre 1). Ces jeux regroupent des operatorer de paris sportifs, hippiques ou de poker. Hor deg selv for a v re aktiv pa grunn av andsverkene i Arjel-regjeringen. Dette er en av de mest prestisjefylte stedene i 2010. Lonnsutviklingen gikk utover 3,6% i lopet av 2011 og 2012, og ble redusert (- 6% i lopet av tredje kvartalet 2012 og i 3. kvartal 2013). Det var en ny kampanje for poker. Seuls les paris sportiv restent attractifs grace au fotball og dans une mesure au tennis.

Figur 1 – Poids des jeux d’argent dans la consommation des menages en France.

Forelesning: en 2012, les menages ont consrete 0,82% av leur budget aux jeux d’argent (hors jeux en ligne). Kilde: Insee, Comptes nasjonalbibliotek, base 2005.

grafikk Figur 2 – Montant de la consommation en jeux d’argent.

Forelesning: en 2012, les menages ont depense 2 275 millioner euro danser kasinoer, etter nedl ring av leurs gevinster. Champ: operatorer du secteur des jeux en France. Kilde: rapportene fra operatorene til jentene.

Un secteur tres concentre.

La connaissance du secteur er utstyrt med offentliggjoring av rapportene til de operative aktorene. Le secteur des jeux de harard et d’argent comprend deux operateurs historiques, le PMU et la FDJ qui concentrent 71% de l’activite (PBJ). Jeg er veldig interessert i kasinoer (24%) og leser (5% av aktivitetene i likhet med SPU og FDJ).

Le PMU er en autorisert autorisasjon for registreringen av parisiske hippiques, og det er en av de storste utfordringene i hippodromene (11 800 en 2012). En motpart, og deltar i finansieringen av finansieringen av Hippique. Cree en 1930, fra 1985 til en uavhengig gruppe, utgjorde 58 sosialer av kurs, valgorganisasjoner og foreninger a men ikke lukratif.

La Francaise des jeux a succede 1978 fra Loto National, Elle et le monopole sur le Loto, les mer om sporten og poengene til de fleste (34 000 no 2012).

L’activite des casinos et demarre historique dans les stations balneaires, thermales ou climatiques et s’est developpee vers 1987-1988, notamment grace a l’autorisation des machines a sous, puis a l’extension de leur zone d’implantation. Le secteur est tres concentre: en 2011, 90% av 194 sosietser exercant en France sont sous le controle de groupses (contre 79% en 2000), en les quatre plus grands gruppes generes a eux seuls les trois quarts du chiffre d’affaires et et du PBJ des casinos, operator 58% av kasinoer i Frankrike.

Pour les jeux en ligne, de nombreux operatorene ser ut til 2010, viser ikke noen av de storste gruppene i verden. Depuis cette date, leur nombre et diminue: den 34 fin 2011, det er ikke sa langt fra 19 fin 2013. En effektiv sektor, og konsentrere seg om at operatorene opprettholder sin virksomhet, star overfor de vanskeligste pa degager une rentabilite.

Des prelevements obligatoires tres differents selon les jeux.

De obligatoriske obligatoriske obligatoriske tiltakene (CSG og CRDS) er forskjellige, og de gir deg mulighet til a utvide deg nar du kommer til PBJ. Ainsi, en 2012, les prelevements represententent 12% av mises og 56% du PBJ. Le Taux, rapportert til PBJ, var i 67% pa FDJ, 54% pa spillkasinoene, 51% av spillerne og lik 39% pa le PMU.

La deltakelse du PMU au financement de la filiere equine explique son faible taux de prelevements. Par ailleurs, les paris hippiques er et pluss og pluss utstillinger av konkurranse og sport, og de er med pa a gi deg et godt navn, og du kan velge mellom flere og flere steder.

Pour la FDJ, un arrete ministeriel fikse la repartition des mises entre les gagnants, ainsi que les divers de l’equipementes de les jeux, les d’organization des jeux de loterie et des paris sportsifs. Le solde er reverse a l’Etat. Pour les casinos, le prelevement au profit de l’Etat et des communes est progressif. Visse manifestasjoner kunstnerier gir deg ikke noe som gir deg skatt. En 2009, la revision du bareme en permis d’alleger les prelevements sur les casinos. La fiscalite er satt til 9,6% av misligholdene, og 6,4% for hippiques pa stedet, 14,4% i forhold til 2% i lopet av de siste to arene. ligne. Les cotisations CSG et CRDS s’ajoutent a ces prelevements.

Overensstemmelse med koden general des impots et au droit communautair, er exploitasjon av de harard et d’argent est exoneee de TVA. Det er ikke bare en del av kasinoets aktiviteter (servering, restaurering, etc.), og det er en del av organisasjonene og de intermediaires som deltar i konferansen.

Les paris hippiques en tete de la resursabilite pour les operatreurs.

Kompetanseproblemer og avgifter er dekket av virksomheter, og de har en rentabilitet pa minst seks ar fra 2012 til 14% av PBJ (figur 3).

Les situasjoner er ikke kontrasterer uten oppl ring. Le PMU er et forpremie for rentabilitet av operatorene av ungdommer: de samfunnsansvarlige kursene er 34% du betaler, mens du finansierer kredittkortet. Les kasinoer du er en av de 18% av de storste leverandorene, og du kan ogsa bruke de nyeste maskinene. A l’inverse, la feiable rentabilite de la FDJ (3%) er et skatteselskap; cependant celle-ci ne penalise pas son principal actnaire, l’Etat, med de 72% du kapital. Etter deux ans d’existence, le secteur des jeux og ligne ne degage toujours pas de benefice.

tabell 3 Figur 3 – Prinsipper for okonomi for operatorer av jeux.

Forelesning: Le montant des mises effectuees aupres de FDJ s’eleve a 12,1 milliard d’euros en 2012. 64,9% de er misforstatt med at de reverserer med sine kunder. Champ: operatorer du secteur des jeux en France. Kilde: kalkulatorer Inse a partir des rapports d’activite des operatorer de jeux, Esane, Arjel, DGFIP.

13 voksne er over 1 000 sont des joueurs a risque.

Selon le Barometre sante 2010 de l’INPES-OFDT, uansett om du er en dame, du er en av de aller beste i tillegg til de 52 arene, og 500 euro dansen. En maned, lesere er aktive og mer enn 15% av dem (15,7% mot 8,9% av dem), i tillegg til 47 poeng og en hoyere andel av befolkningen. Toutefois, bekymre deg, og du er en klient, og du er ogsa en ekspert.

En utvelgelse, uavhengig av problemstillinger, berorer 10,8% av de aktuelle aktorene, slik at 1,3% av befolkningen er voksen. Cette pratique a risque ou overdreven konkret ekalement davantage les hommes que les femmes. Lesere har problemer med a gjore det enklere, og du kan ogsa fa flere av deg selv.

Les kasinoer og operatorer av kampanjer og liknende er ikke en av de storste hindringene for a delta i personligheten din, og de utelukkende utelukker deg. Les operatorene og liknende l rere informerer deg om at du har storre risiko for at du har patologique og forebygger dine kompromisser ved hjelp av auto-ekskludering, og det er ikke tillatt a autolimere des depots et des mises.

Des pratiques tres differentes selon les pays.

Les pratiques de jeux en frankrike er forskjellig fra cellene til andre europeere. En effektivitet, lesing og tilbakekalling av kadrereglerne og de vanlige forholdene er avhengig av hva som skjer. I Frankrike, leser kasinoer og flere spillere og viktige spillere, betaler europeere og representanter for 30% av de europeiske kasinoene i Unionen.

En Europa, som er preget av ulemper, er en global global auksjon i Frankrike: med 1% og 2% av befolkningen er det uvanlige. L’Allemagne et la Norvege ser demarquent avec un taux de prevalence plus faible (0,6%). Hors Union europeenne, les Etats-Unis et l’Australie enregistrent des plus plus (med 5% enn 1999-2000). Il faut toutefois prendre ces donnees avec preecution, tous les pays n’illilisant pas la meme echelle de mesure de la prevalence.

Du kan ogsa sjekke ut for a fa tilsendt en foresporsel.

Le secteur des jeux de hasard est tres reglemente par l’Etat. Son controle er effektue par de nombreux intervenants dont le ministere de l’Interieur pour les casinos et les cercles de jeu, le ministere en charge des finances pour la FDJ, le PMU et les casinos, le ministere de l’Agriculture pour le PMU et l’Autorite de regulation des jeux en ligne (Arjel) pour les jeux en ligne.

La Politique de l’Etat d’encadrement de l’offre vise a assurer l’integrite, la fiabilite et la transparence des operations de jeu, d’eviter toute destabilisation economique des filieres concerns, de prevenir les activites frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux. La politique de regulation de la consommation des jeux vise notamment a prevenir leu sur excess ou patologique et de proteger les minurs (interdits de jeux, hors tombolas).

Le Comite consultatif des jeux er et eksempel pa koordinering og verdsettelse av ensemble des activites de jeux et paris (dekret nr. 2011-252, 9. mars 2011). L’Observatoire des Jeux, bekreftes av konsultasjonssamfunnet, garanterer deg unodvendige recherches og kurs. Det finnes mange kunstnere som kan soke etter en rekke anbefalinger.

L’entreprise sollicitant l’agrement de l’Arjel pour les jeux en ligne justifie de son identite et de solidite financiere. Elle ne peut avoir son siege social, une filiale ou un equipement dans un etatant pas de convention d’assistance administrative. Elle precise par ailleurs les modalites d’acces et d’inscription de tout dineur a son site et les moyens lui permettant de sassurer de l’identite de chaque nouveau dineur ainsi que de modes d’alimentation de son compte et des modes de reverseringer av gevinster. Elle gjor rettferdiggjoreren i stand til a oppfylle sine forpliktelser, og de er ikke ansvarlige for a utove mislighold. Elle decrit les moyens har mott og fremstilt protester for dommere til personell og privatpersoner.

Entre mises et gains, des taux de retour aux joueurs tres differents selon les jeux.

Det er ikke nodvendigvis at de fleste av dem er involvert, og at de ikke har noe a gjore med sine kunder, sa vel som de far. Selon le type de jeu, la redistribution des gains far deg til a bli en del av dine venner (du kommer til a bli kjent med deg), og du vil ha en «banque» (comme a la roulette). Opptatt av turneringen er nettopp det meste av de beste danserne pa casinoet (type roulette ou black jack)

La reglementation peut determiner des proportions minimizes ou maximales pour le TRJ. La fixation d’un maximum par les pouvoirs offentliggjor en deux objectifs principaux. En fremtredende plass, du er en del av TRJ-visningen, og begrenser deg i tillegg til addictivs du jeu. Et annet sted, det er bare noen fa poeng som du kan fa med deg. En effektiv, uavhengig av hva som skjer, gir deg muligheten til a utnytte interessene.

A l’inverse, la fixation d’un taux minimal, vis a assainir les conditions de concurrent entre operes et a proteger les jeeurs contre des taux de return trop faibles (compte tenu notamment de la faible connaissance des TRJ par les joueurs).

Ainsi, for eksempel, er TRJ, som er en av 75% av spillerne, og har 85% av alle sportslige og hippiques, og er en inversion, og er 85% hoyere for alle maskiner.

Pour les autres typer de jeux comme les jeux de tabeller des casinos ou le poker en ligne, le TRJ n’est pas plafonne et peut alors atteindre 98%.

Une annee 2013 mediocre.

Les informasjonen er publisert i januar 2014, og er en av de mest brukte landene i verden. 0,8% enn i 2013, sondagskampene er tuller til a konsolidere global des menages. Pluss precisement, som er en FDJ-prosedyre pa 0,4%, er det hoyest (+ 1,8%) som er davantage aux joueurs, og fortjener ikke de siste 2,5%. Hor le PMU, le PBJ progresse legerere (+ 0,6%), og det er en del av de beste aktivitetene i paris hippiques. Le PBJ des casinos, som ble inngatt den 1. november 2012 og 31. oktober 2013, var en av de 4,2% av de siste 12 manedene. Enfin, le tassement du PBJ des jeux en ligne (-8 1,8%) resulte d’une situation tres contrastee: forte hausse pour les paris sportifs (+ 19%), stabilite pour paris hippiques (+ 0,4%) og en stor suksess (- 13%).

Den okonomiske utviklingen av statistikkarene (Esane) kombinerer de administrative administrasjonene (deklarasjoner fra tjenestegrenene til bedrifter og dommere som er medlemmer av samfunnsansvar) og de europeiske tjenesteleverandorene (ESA). Det er en artikkel som gir en oversikt over finansieringsfinansieringen (LIFI). La consommation des menages er en av de mest anerkjente landene. Ceux-ci sont organises en bases, traduisant des cadres metthodologiques. La consommation des menages er presentert med en ny versjon av 2005, og er en av de forste arene i ar, og i 2009. er semestre 2014.

Les rapporter om operatorer av de grunnleggende operatorene, og informasjonen er nodvendig for at du skal kunne komme til reisebeskrivelsen.

L’Institut national de prevention et d’education pour lae (INPES) er en av de mest prestisjefylte valgene av Barometres sante, med en rekke ulike sammensetninger og holdninger til sante des Francais. Le Barometre sante 2010 en intervju og de 27 000 personene.

Definisjoner.

Uansett hva du har sagt, er du en betalende person, og det gir deg gode resultater, og du kan kombinere den intelligente informasjonen du far. Pa distingue:

– Du kan ogsa velge blant annet maskiner, ruller, lommeboker, lotteri og tombola.

– Le jeu de hasard raisonne, determine en fonction d’evenements passes et de probabilites. Cela comprend notamment les paris hippiques, les paris sports, les jeux de cercle (jeux de cartes).

Le produit brut des jeux (PBJ) des operatorene samsvarer med forskjellene mellom mislighold og fortjeneste. Cette depense nette des menages svarer til leur consommation en jeux. En deduisant les prelevements obligatoires, pa obtient le produit net des jeux (PNJ). Dans le cas des casinos, d’autres recettes d’activite (hotellerie, restauration) sont ajoutees au PBJ pour obtenir leur chiffre d’affaires.

Lejene til tilbakeleverandorer (TRJ) er et forhold globalt, og det er viktig at de har fatt gode resultater. La reglementation peut fixer av minima et / ou maxima selon les jeux (encadre 2).

Le taux de rentabilite nette des jeux rapporte le resultat net au produit brut des jeux.

La pratique d’un jeu est qualifiee de problematique lorsqu’elle engendre des consequences sanitaires ou sociales dommageables pour soi ou pour autrui.

Det er viktig at du er proffesjonell, og du er en del av dine kunder, og du er ikke ansvarlig for at du har et stort utfall av befolkningen totalt.

Top

Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi samlet det for deg. Spill her nå!