You are here
Home > articles

Lpu-spor

Soker er palagt a fylle kolonnen i OMR-arket om han vil bestille sporet for a ta test selv eller at han / hun onsker at universitetet skal bestille sporet for sokeren.

OPTION-I BESTILLING AV SLUTNINGEN AV SOKEREN Online Test-bestillingssystem er et nettbasert online planleggingssystem tilgjengelig pa www.lpu.in som vil bli aktivert 1. mars 2017. Nar du reserverer testplanen, ma du sorge for at du har folger med deg:

Jeg. En kopi av ditt innsendte soknadsskjema.

ii. Online test booking passord / Unik OMR kode.

Sokere kan bestille testplanen pa senter, dato og klokkeslett etter eget valg. Sokeren ma bestille testen minst 3 dager for datoen han onsker a vises for testen, f.eks. hvis du vil ta test 30. mai 2017, ma du bestille sporet for eller 27. mai 2017. Det har blitt observert at sokere ikke far de onskede spalene under siste dato. Sa det anbefales sterkt at sokeren bor bestille sin eksamensspor tidligst for a unnga ulempe senere. Planleggingen av bestillingen skjer pa forst til molle og er underlagt tilgjengelighet. OPSJON-II BESKYTTELSE AV SLUTET UNIVERSITETET Sokeren ma bare spesifisere 5 valg av eksamensdatoer pa OMR-arket. Universitetet vil tildele en hvilken som helst dato (helst fra de angitte valgene) for eksamenen som det foreligger eksamensspor. Universitetet vil behandle foresporselen om eksamensspor innen 48 timer etter at soknadsskjemaet er mottatt. Alle soknader mottatt for 28. februar 2017 behandles imidlertid forst 1. mars 2017 da Online Slot Management System blir aktivert 1. mars 2017. Sokeren ma besoke www.lpu.in regelmessig og er palagt a fylle brukernavn og passord for a sjekke tildelt spor for testen. Ved manglende tilgjengelighet av de 5 valgene som fylles av sokeren eller pa grunn av postforsinkelse, kan universitetet tildele annen dato til sokeren.

Opptak.

Andre lenker:

Last ned app.

Indias storste universitet * Lovely Professional University, Jalandhar-Delhi, G.T. Road, Phagwara, Punjab (INDIA) -144411.

Opptak for 2017-2018 er stengt, med unntak av folgende programmer.

Den siste datoen for soknad om opptak er 31. august 2017.

Integrert B.Ed. – M.Ed.

Den siste datoen for soknad om opptak er 31. august 2017.

Disipliner / avdelinger.

Kommende arrangementer.

Transforming Education Awards.

LPUs «Transforming Education Awards» Felicitation Ceremony for Transforming Education Awards 2017 er planlagt til onsdag 31. januar 2018 i Delhi. Sh. Pranab Mukherjee, tidligere president i India, har veldig vennlig gitt sitt samtykke til a gi priser til vinnerne pa hans bolig 10, Rajaji Marg, New Delhi. For a vite mer, klikk pa riktig knapp.

Explorica-2017 Award Ceremony.

Best Performing Schools, State Toppers og District Toppers i Explorica 2017 vil bli bedratt av Sh. Pranab Mukherjee, tidligere president i India, pa hans bolig 10, Rajaji Marg, New Delhi onsdag 31. januar 2018.

For a vite mer, klikk pa folgende knapp.

Rapport fra NIRF Data Capturing System: Arkitektur.

8. Konvokasjon.

Konvokasjon (gullmedalje)

Konvokasjon (linje 1)

Konvokasjon (linje 2)

Konvokasjon (linje 3)

Konvokasjon (linje 4)

Velg din kvalifisering.

Opptak for faglig sesjon 2017-2018 er stengt. For 2018-19 vil detaljer bli oppdatert kort tid. Du kan ringe 01824-404404 eller kan sende inn din foresporsel her.

Top

Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi samlet det for deg. Spill her nå!