You are here
Home > articles

Nord-Nevada GA.

Reno Hotline: (775) 356-8070.

Carson City Hotline: (775) 882-8222.

Velkommen til Northern Nevada GA.

Kommende Reno moter.

Fredag ettermiddagsmote.

Senter for enhet.

428 S. Rock Blvd.

(Corner of Rock and Hymer)

Sparks, NV 89431.

Fredag kveldsmote.

06:30 – 07:30.

Senter for enhet.

428 S. Rock Blvd.

(Corner of Rock and Hymer)

Sparks, NV 89431.

Lordag morgen Espanol Meeting.

Kl. 10.30 – 11.30.

Lordag kl. 10.30.

Bare spansktalende.

Senter for enhet.

428 S. Rock Blvd.

(Corner of Rock and Hymer)

Sparks, NV 89431.

Lordag ettermiddagsmote.

Lordag kl 12:00

Senter for enhet.

428 S. Rock Blvd.

(Corner of Rock and Hymer)

Sparks, NV 89431.

Lordag kveld samtaler pa gjenoppretting.

06:30 – 07:30.

Senter for enhet.

428 S. Rock Blvd.

(Corner of Rock and Hymer)

Sparks, NV 89431.

Kommende Carson City moter.

Fredagstema Mote.

United Methodist Church of Carson City.

212 North Division Street.

Carson City, NV 89703.

Lordagsmorgenmote.

Lordag kl 10:00.

United Methodist Church of Carson City.

212 North Division Street.

Carson City, NV 89703.

Lordag kveldsmote.

United Methodist Church of Carson City.

212 North Division Street.

Carson City, NV 89703.

Sondagsmote.

United Methodist Church of Carson City.

212 North Division Street.

Carson City, NV 89703.

Mandagstrinnsmote.

United Methodist Church of Carson City.

212 North Division Street.

Carson City, NV 89703.

Det eneste kravet til medlemskap er et onske om a stoppe gambling. Det er ingen avgifter eller avgifter for Gamblers Anonym medlemskap; Vi er selvb rende gjennom vare egne bidrag. Gamblers Anonym er ikke alliert med noen sekt, religion, politikk, organisasjon eller institusjon; onsker ikke a delta i noen kontroverser; verken stotter eller motsier seg noen grunn. Vart prim re formal er a stoppe gambling og a hjelpe andre tvangsmenn a gjore det samme.

De fleste av oss har ikke v rt villige til a innromme at vi var virkelige problemgamlere. Ingen liker a tro at de er forskjellige fra deres fellesskap. Derfor er det ikke overraskende at var gambling karriere har blitt preget av utallige forgjeves forsok pa a bevise at vi kan spille som andre mennesker. Tanken om at en eller annen mate, en dag, vil vi kontrollere vart gambling er den store besettelsen til hver tvangsmann. Persistensen av denne illusjonen er forbloffende. Mange forfolger det inn i portene til fengsel, galskap eller dod.

Vi l rte at vi matte innromme fullt ut til vare innerste selv at vi er tvangsmenn. Dette er det forste trinnet i var gjenoppretting. Nar det gjelder gambling, ma den vrangforestilling som vi er som andre mennesker, eller for tiden v re, bli odelagt. Vi har mistet muligheten til a kontrollere vart gambling. Vi vet at ingen ekte tvangsmann gjenvinner kontrollen. Alle av oss folte til tider at vi gjenvunnet kontroll, men slike intervaller & # 8211; vanligvis kort – ble uunngaelig fulgt av enda mindre kontroll, noe som forte i tide til ynkelig og uforstaelig demoralisering. Vi er overbevist om at gamblere av var type er i fanget av en progressiv sykdom. Over en betydelig periode blir vi verre, aldri bedre. Derfor, for a lede normale, lykkelige liv, forsoker vi a trene til beste av var evne, visse prinsipper i vare daglige saker.

Top

Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi samlet det for deg. Spill her nå!