You are here
Home > articles

Ok lagringsplassene pwi

I Guds bilde.

Pakt av det lovede landet & # 151; Omskj ring.

Siste kapittel, vi sa at Gud inngikk en pakt med Abraham, hvis tegn var omskj ring. I det nye testamente ble den pakt kalt omskj relsens pakt. Hvorfor skulle Gud innga en pakt med Abraham og alle hans etterkommere? Hvorfor ville Gud beordre omskj ring v re en nodvendig for a v re i det lovede land?

Det lovede landet.

Det kan ikke overdrives at Abram trodde Gud, og det ble ansett som rettferdighet. Hva betyr det, trodde han Gud? Skal det ikke v re at han trodde pa Gud? A tro at Gud mente at han trodde hans lofter, det vil si, Abram trodde at hans etterkommere ville arve det store landet Kana’an.

kuttet fra Israel.

Etter pasken gikk Israels barn gjennom Rodehavet og til slutt inn i det lovede landet ved a passere gjennom elven Jordan. Gud onsker at hans folk skal holde paminnelsen om pasken i Egypt og Jesus paske med spesielle ritualer. For Jesus holdt Israels barn et pasksmiddag i minne. Men bare de som var omskaret, kunne delta i seremonien, det vil si at de skulle spise pasken. Selv slaver og romvesener, hvis omskaret, kunne delta.

Ingen uomskaret kunne delta.

Kort etter pasken gikk Israel gjennom Rodehavet, som er en type dap. Ogsa den forste og siste dapen var den store flommen, hvoretter Gud inngikk pakt med Noah. Sa omskj ring betydde at en person kunne delta i minnet om den store begivenheten, som startet reisen til det lovede land og frelse.

Trofast lydighetskonvensjon.

Hvorfor bare de omskaret? Som i alt annet, Abraham, som var den forste som utholdte omskj relsen, adlod Gud, hans lofte om det lovede land, ved a umiddelbart ha seg selv og alle mennene i sitt hus og ansette omskaret. Hans tro ble regnet som rettferdighet og bevist av hans handlinger.

Omskaret pa den attende dagen.

Fullforingsdagen er sabbaten, den syvende dagen. Mennesket vil ha seks tusen ar med uro pa jorden. Det syvende artusen, som jeg kaller Pax Deum, Guds fred, vil bli styrt av Kristus. Ved begynnelsen av det attende artusen vil alle tidligere uvitende om eller misforstaelse sannhetens ord bli gitt mulighet til a velge liv eller dod.

Den store kontroversen.

En viss gruppe tidlige kristne bemerket at Abrahams og Moses ’tilpassede mottak fra Gud krever omskj ring for a bli frelst, det vil si a komme inn i Guds rike, som er det nye lovede landet. Det var loven. Derfor ma de nylig omvendte hedningene, den gruppen sa, utholde omskj ring.

Omskj ring av hjertet.

Gud fortalte Israel a omskj re deres hjerter, det vil si, slutte a v re st dig. Sa la han til omsk relsesloven og satte presedens for en omskj ring som var forskjellig fra det fysiske. Senere lovet han a omskj re sine hjerter, slik at de vil elske Gud med deres hjerter og adlyde dem med hele deres vesen. Faktisk satt Gud omstendighetene som ville fa Israel til a forlate sin st dige ulydighet i a folge hedningens mater. Invasjon, kupp, og til slutt fanget fangenskap mye av stoltheten fra mange israeleres hjerter.

Omskj ring av Kristus.

Siden fysisk omskj ring er ikke lenger nodvendig, og siden vi fortsatt ma v re omskj ret av hjertet, er vi na omskaret av Kristus. Hvordan skjer det? Ved a fjerne den syndige naturen, det er ulydighet mot de ti bud, blir vi omskaret av Jesus. Med andre ord omvender vi oss, blir begravet som Kristus ved vanndap og da blir de oppvokst av den vanne graven til evig liv i oppstandelsen. Kristus, selv omskj rer vare hjerter, kutt ut st dig stolthet, sa vi kan ydmykt adlyde var Fader i himmelen sine love og kj rlighetslover.

Dermed blir vi ren. Omskj ringen av vare hjerter og dapen til vare sjeler og organer skiller bort ondskapens praksis og skrubber bort alle gjenstander av djevelsk skittenhet.

Berommelse om frelse.

Hvilken melding om frelse er sendt? Meldingen som sendes, er det lovede lands pakt basert pa hjerteets omskj ring. Alle ma omskj res av hjertet, selv om noen, jodene for eksempel, har blitt fysisk omskaret.

Abrahams tro.

Som vi alle vet, er det meningslost a tro pa Gud uten a tro pa ham. Fordi hvis vi tror pa Gud, hans lofter og hans livsstil, vil vi oppfore oss annerledes enn mennesker som bare tror pa Gud. Hvis Gud sier lydighet gir frelse, vil de som tror pa Gud, adlyde sine bud og lover. Hvis Gud sier rettferdighet kommer fra tro, vil de som tror pa Gud, bevise sin tro ved deres handlinger, akkurat som Abraham viste sin tro ved a forsoke a ofre Isak og la seg omskj re. Hvis Gud sier at Guds rike vil bli gitt til de som tillater seg a bli omskj ret av hjertet av Kristus, vil de som tror pa Gud, ydmyke seg og str bere seg sterkt til a komme inn i Guds rike ved lydighet og kj rlighet.

En ny omskj ring og en ny skapelse.

Nar Kristus omskj rer en persons hjerte, blir han en ny skapelse, den gamle har gatt bort. Fysisk omskj ring betyr lite hvis en person ikke omvender seg og blir en ny person som fungerer som om han er laget i Guds bilde.

Det lovede land av sannhet & # 151; Guds rike.

Alle riker starter med en ide. Det greske ordet for ideen er logoer, som for det meste oversettes som Ordet. I begynnelsen hadde Gud en ide, logoer om a skape for seg selv en familie for a arve evig liv i hans rike, Guds rike. I begynnelsen var Ordet, logoer, av Gud, det vil si Bibelen. For det forste skapte Gud sitt Ord basert pa hans ide, eller ved a bruke noen greske, forst skapte Gud logoer basert pa hans logoer.

Det lovede landet.

Sa velg den flyktige fantasi av syndige fornoyelser pa en jord som er bestemt for odeleggelse. Eller velg livet pa den nye jorden som erstatter den som vil ga opp i royk og venter ivrig pa en ny himmel som kommer til den nye jorden. Hvis du vil ha livet, la Kristus omskj re hjerter, slik at han kan bringe deg inn i sin Faders rike.

Omskj ring: Muwl, for a kutte kort, det vil si, begrense (prepuce, a omskj re); a stumpe Fig. a odelegge.

Top

Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi samlet det for deg. Spill her nå!