You are here
Home > articles

Om SD- og SDXC-kortsporet pa Mac-en.

Noen Mac-maskiner har SD-kort (Secure Digital) eller SDXC (Secure Digital Extended Capacity) -kortspor som lar Macen lese og skrive data til SD-medier, for eksempel minnekort for digitalkamera.

Hva er SD?

SD beskriver enheter som samsvarer med SD-standarder for ikke-flyktige minnekort. Se SD-foreningens hjemmeside for detaljer.

Er det storrelsesbegrensninger for kortene som kan settes inn i SD-sporet?

Ja. SD-kortspesifikasjonen for et minnekort er 32mm med 24mm med 2,1mm. Du kan ogsa bruke tynnere kort, for eksempel MultiMediaCards (MMC). Unnga a bruke kort med tykkelse storre enn 2,1 mm, da de kan skade SD-kortsporet hvis du prover a sette dem inn.

Hvilke SD-kortformater fungerer i SD-kortsporet?

Kort som samsvarer med SD 1.x, 2.x og 3.x standarder skal fungere. SD-kortsporet kan bruke:

Standard SD, 4 MB til 2 GB SDHC (Secure Digital High Capacity), 4 GB til 32 GB SDXC, 4 GB til 2 TB MMC (MultiMediaCards) UHS-II, opptil 2TB (kun iMac Pro)

Du kan bruke en passiv adapter som den som er vist her for a lage MiniSD-, MicroSD- og hoyere tetthetsformater som MiniSDHC og MicroSDHC i samsvar med bredde- og tykkelsespesifikasjonene som er nevnt ovenfor:

Hvor fort kan min Mac lese eller skrive til et SD-kort i SD-kortsporet?

Mac-notatboker bruker USB-bussen til a kommunisere med SD-kortsporet. De har en maksimal hastighet pa opptil 480Mbit / s. Mac-skrivebord bruker PCIe-bussen til a kommunisere med SD-kortsporet. Skrivebord kan overfore data med en raskere hastighet.

Kontroller emballasjen som fulgte med SD-mediet, for a bestemme maksimal overforingshastighet som ditt bestemte kort bruker.

For a bestemme maksimal overforingshastighet pa Mac-en din, kan du bruke Systeminformasjon. Velg Apple ( ) -menyen & gt; Om denne Mac-maskinen, og klikk deretter pa Systemrapport.

Hvis du bruker en Mac-notatbok:

Velg maskinvare, velg deretter USB. Velg intern minnekortleser og se etter innspillingshastigheten.

Hvis du bruker en Mac-stasjon r datamaskin:

Velg Maskinvare, og velg deretter Kortleser. Se etter Link Speed-oppforingen. Datamaskiner som bruker PCIe-bussen, uttrykker deres hastighet som GT / s.

Fungerer SD-sporet med kort som overstiger 32 GB?

Ja. Imidlertid preformat de fleste medieprodusenter mediet ved hjelp av vanlige blokk- og klyngestorrelser som ikke n rmer seg de teoretiske grensene for et gitt filsystem.

De fleste SD-kort bruker FAT32-filformatet, og forhandsformatert FAT32 SD-media er vanligvis tilgjengelig opp til en kapasitet pa 32 GB. Medier som overstiger 32 GB bruker vanligvis exFAT-filsystemet, mens enkelte mindre kapasitetskort bruker FAT16-filformatet. Forformatert FAT16-medie er generelt tilgjengelig opptil en kapasitet pa 2 GB.

Hvis du bruker OS X Snow Leopard 10.6.5 eller nyere, kan du finne ut hvilket filsystem du bruker:

Sett inn media i SD-kortsporet. Velg Apple-menyen & gt; Om denne Mac. Klikk pa System Report. I maskinvare-delen klikker du Kortleser, og finner feltet Filsystem.

Skal SD-kortsporet jobbe med SD-kort som bruker exFAT-filsystemet?

Ja. En hvilken som helst Mac som har et SD-kortspor og kjorer OS X 10.6.5 eller nyere, kan bruke exFAT-filsystemet.

exFAT stottes ogsa i Boot Camp med Windows 7, 8.1 eller 10 pa en hvilken som helst Mac laget i 2011 eller senere med et SD-kortspor.

Hvordan legger jeg inn media i SD-kortsporet?

Nar du setter inn kortet, ma du kontrollere at metallkontaktene vender ned og peker mot datamaskinen. Ikke tving media inn i SD-kortsporet, da dette kan forarsake skade.

Hvordan bruker min Mac media som er satt inn i SD-kortsporet?

Datamaskinen gjenkjenner et kort som er satt inn i SD-kortsporet som en USB-lagringsenhet. Du kan montere, lese fra og skrive til SD-kortet, akkurat som du kan, med en hvilken som helst annen USB-lagringsenhet.

Jeg legger kortet i sporet, men det monterte ikke. Hva burde jeg gjore?

Fjern kortet og sett det inn igjen. Noen ganger vil SD-kortet ikke monteres riktig hvis du setter det i sporet for sakte.

Nar jeg prover a skrive innhold til kortet, far jeg en melding som ikke kan endres. Hvordan kan jeg fikse dette?

Du ser denne meldingen nar du prover a redigere data pa et SD-kort som er last. Du ma bruke lasebryteren for a lase opp kortet for du kan redigere dataene.

For a kaste ut kortet, dra det ikonet som representerer kortet, til papirkurven. Nar ikonet forsvinner fra skrivebordet, kan du fjerne kortet fra datamaskinen. Juster laseklippen for a lase opp kortet, sett inn kortet igjen i sporet. Se produsentens instruksjoner for plasseringen av glidebryteren.

Kan jeg bruke Diskverktoy til a reformatere et SD-kort?

Du kan bruke Diskverktoy til a partisjonere og formatere en SD-enhet som FAT32 (ved hjelp av MS-DOS FAT-innstillingen) eller Mac OS Extended. Mac OS Extended-formatet kan bare brukes pa Macintosh-systemer. Ikke-Apple-systemer vil ikke gjenkjenne kort formatert til Mac OS Extended.

Du ma kanskje formatere et kort som er storre enn 32 GB med exFAT hvis du vil bruke det med et digitalkamera, GPS eller en annen enhet. Nar du er i tvil, formater kortet i enheten du har tenkt a bruke den med.

Kan jeg installere macOS pa en SD-lagringsenhet og bruke den som et oppstartsvolum?

Bruk Diskverktoy for a endre standardpartisjonstabellen til GUID. Formater deretter kortet for a bruke Mac OS Extended filformatet.

Hvordan fjerner jeg et kort fra SD-kortsporet?

For du fjerner kortet, ma du overfore dataoverforing til SD-medier. For a kaste ut kortet, dra det ikonet som representerer kortet, til papirkurven. Nar ikonet forsvinner fra skrivebordet, kan du fjerne kortet fra sporet.

Ikke fjern et kort mens Macen sover, da dette kan fore til tap av data. Alltid vakne datamaskinen og skyt ut SD-kortet for du fjerner det fra Mac-en.

Kan jeg bruke SDIO-kort (Secure Digital Input Output)?

Nei. En Mac-datamaskin kan ikke gjenkjenne SDIO-kort.

Kan jeg bruke macOS for a se spesifikasjonene for grensesnitthardware og medier som er satt inn i SD-kortsporet?

Du kan fa informasjon om grensesnitthardware og media som du har satt inn i sporet fra systeminformasjonen:

Velg Apple-menyen & gt; Om denne Mac. Klikk pa System Report. I maskinvare-delen av Systeminformasjon velger du USB. Pa listen over USB-enheter velger du Intern minnekortleser for a fa tilgang til informasjon om grensesnitthardware og media som er satt inn i SD-kortsporet.

Kan jeg bruke SD-kortsporet mens du kjorer Windows med Boot Camp?

SD-kortsporet fungerer med Boot Camp i alle stottede versjoner av Windows. Du ma laste ned og installere Windows Support Software for a bruke SD-kortsporet med Windows.

Kan jeg bruke et SDXC-kort pa min Mac med Windows?

Du kan bruke et SDXC-kort i Windows 7, Windows 8 og Windows 10 med disse Mac-datamaskinene:

MacBook Pro (tidlig 2011 og senere)

MacBook Pro-modeller fra 2016 og senere har ikke et innebygd SD-kortspor. Du kan bruke en USB-C kortleser, eller en kombinasjon av en USB-C til USB-adapter og en USB-kortleser.

Mac mini (midten av 2010) stotter ikke SDXC-kort. iMac (midten av 2011 og senere)

iMac (midten av 2010) stotter ikke SDXC-kort.

Kan jeg bruke et SD-, SDHC- eller SDXC-kort for a installere Windows pa min Mac?

Nei. Du kan ikke bruke SD-, SDHC- eller SDXC-kort med Boot Camp for a installere Windows-programvare pa Mac-maskiner.

Informasjon om produkter som ikke er produsert av Apple, eller uavhengige nettsteder som ikke er kontrollert eller testet av Apple, leveres uten anbefaling eller pategning. Apple patar seg intet ansvar nar det gjelder valg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple gir ingen uttalelser om tredjeparts nettsider noyaktighet eller palitelighet. Risiko er iboende ved bruk av Internett. Kontakt leverandoren for ytterligere informasjon. Andre firma- og produktnavn kan v re varemerker for deres respektive eiere.

Top

Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi samlet det for deg. Spill her nå!