You are here
Home > articles

Slot array

Fa via App Store Les dette innlegget i var app!

Legge til spor i en 2D-array.

Jeg ma lage en metode som legger til et kort i en Flashcard-boks, som er et 2-dimensjonalt utvalg som jeg har opprettet. Den har tre strengparametre (ord, definisjon, emne). Metoden vil ta tre String parametere – informasjon for et nytt Flashcard. Det vil returnere en boolsk verdi som indikerer om kortet ble lagt til i boksen. Det vil forsoke a legge til et kort pa folgende mate: Hvis motivet kortet er for, er det i boksen, og kortet er ikke allerede i esken, sa kan jeg legge til kortet i boksen. Hvis jeg vil legge til kortet, og det ikke er nok plass i raden som tilsvarer emnet, ma jeg vokse matrisen slik at hvert fag har plass til ett kort. Hvis motivet kortet er for, ikke er i esken, ma jeg lagre kortet i neste tomme rad (som ville v re analog for a legge til motivet i boksen). Hvis det ikke er en tom rad, ma jeg vokse matrisen og legge til en ro. Hvis kortet allerede er i esken, sa kan jeg ikke legge det til pa rad. Vennligst hjelp, jeg gjor dette som et studieverktoy.

Her er pseudokoden skrevet ut som den ma folge:

Ok. Du kan ikke virkelig legge til et spor i en matrise, du ma opprette en matrise med lengden 1 lenger enn matrisen for, og deretter sette den gamle matrisen lik den nye, sa vel som kopiere over all den gamle informasjonen inn i ny matrise. Det kan v re lettere a bruke en ArrayList of ArrayLists. Prov dette:

Top

Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi samlet det for deg. Spill her nå!